Torna

Atenció a la ciutadania

 

DIR3

 

El DIR3 és un catàleg de les unitats orgàniques, organismes públics i oficines de registre i atenció a la ciutadania de les administracions.

És un inventari unificat i comú per a tota l'Administració amb la finalitat que les administracions puguin operar entre si i així permetre l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

L'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, estableix que les sol·licituds que es formulin han de contenir l'òrgan, centre o unitat administrativa al qual s'adrecen i el codi d'identificació corresponent. També estableix que les oficines d'assistència en matèria de registres estan obligades a facilitar als interessats el codi d'identificació si els interessats el desconeixen. Així mateix, les administracions públiques han de mantenir i actualitzar a la seu electrònica corresponent una llista amb els codis d'identificació vigents.

En el següent enllaç trobareu el codi DIR3 de les unitats adminitrsatives de l'administració de la CAIB: DIR3 CAIB

Per obtenir el codi DIR3 de les diferents administracions, clicau a l'enllaç del portal d'administració electrònica.