Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació Balear de Suport al Tartamut (ABAT)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1995.

Objectius de l’associació:

 • Protegir en tots els seus aspectes els tartamuts, fomentar i perfeccionar en tot el possible el nivell assistencial, educatiu, laboral i social de dites persones, i procurar la seva més prompta recuperació i completa integració.
 • Crear un punt de trobada social, oferir suport emocional al tartamut i a pares, adults i fills, potenciar l’intercanvi d’experiències i ajudar a la desmitificació de la tartamudesa.
 • Informar en escoles, universitats i centres educatius.
 • Informar i conscienciejar les seccions mèdiques, tant públiques com privades.
 • Crear una escola de pares.
 • Organitzar tallers d’autoajuda.
 • Establir relacions amb les associacions existents a Espanya i a l’estranger que persegueixin una finalitat anàloga.

Activitats i serveis:

 • Reunions, un cop al mes (el segon dissabte de cada mes de 11 h. a 13 h.), amb l’objectiu d’escoltar, compartir experiències comunes, explorar noves opcions (de teràpia) i donar suport. A les reunions llegim en veu alta, ens explicam les situacions en les quals tartamudejam, ens informam de les tècniques existents per fer front a la tartamudesa, etc..
 • Una activitat prevista és crear una escola per a pares de nins que tartamudegen.
 • Les activitats també estan enfocades a donar a conèixer la tartamudesa a la societat en general.
Direcció postal
C/ Pere Alcántara Penya, 10
07006 Palma
Telèfon
971 46 95 01
Mòbil
629 63 74 30
Informació no disponible
Correu electrònic
jmsymo@telefonica.net
Web
Horari d'atenció
Flexibilitat horària durant les 24 hores.
Socis
L'associació compta actualment amb 15 socis