Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació de Sords i Amics de Sords de Menorca (ASSORME)

 

Història de l’associació:

  • L'associació va ser constituïda a l’any 1998, a iniciativa d’un grup de persones sordes, oberta a la participació de pares, professionals i amics dels sords.

Objectius de l’associació:

  • Ajudar les persones sordes en els àmbits educatiu, social, familiar i professional, mitjançant l’orientació als nins sords i a les seves famílies.
  • Facilitar la iniciació i formació professional dels joves sords.
  • Millorar les condicions de vida de les persones sordes i intentar eliminar les barreres de comunicació.

Activitats i serveis:
Les activitats i els serveis de l’associació són els següents:

  • Informació i orientació: Informació i documentació, orientació familiar, orientació educativa, atenció psicològica i social.
  • Eliminació de barreres de comunicació: L’ús de diferents sistemes alternatius per a la comunicació, serveis d’intèrpret de llengua de signes, videoteca subtitulada.
  • Formació: Organitzar activitats de formació i reciclatge professional per s persones sordes. Organitzar activitats formatives i informatives dels diferents aspectes relacionats amb la sordesa per a pares i professionals.
  • Divulgació i sensibilització: Publicació d’un butlletí informatiu, organització d’exposicions, conferencies, etc. Promoure un millor coneixement de la sordesa i les necessitats que implica, per part de la societat.
  • Activitats culturals i esportives: Excursions, activitats per a nins, activitats esportives.
Direcció postal
C/ Santa Rita, 22, 1r.
07730 Alaior, Menorca
Telèfon
971 37 15 35
Informació no disponible
Correu electrònic
assorme@gmail.com
Web
Informació no disponible
Horari d'atenció
Dilluns i dimecres de les 17 h. a les 20.30 h.
Socis
L'associació compta actualmentamb 52 socis