Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació Balear de la Síndrome de la X-Fràgil (ABSXF)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1999.

Objectius de l’associació:

 • Millorar la qualitat de vida de les persones afectades.
 • Promoure, donar suport, assessorament i informació a les famílies, professionals i a la societat en general.
 • Conscienciació i sensibilització social en tots els nivells i contexts de la síndrome.
 • Estimular la investigació de la síndrome.

Activitats i serveis:

 • Intervenció multidisciplinar en les famílies afectades per la síndrome X-Fràgil amb especial afermament en la teràpia infantil dels fills afectats directament.
 • Informació i assessorament a les famílies.
 • Informació i assessorament als professionals que treballen amb nins afectats.
 • Suport mutu a les famílies amb sessions conjuntes amb una psicòloga.
 • Intervenció psicoterapèutica als nins afectats.
 • Elaboració de projectes per subvencionar propostes anuals per als nins i les seves famílies.
 • Difusió i prevenció primerenca dels nins afectats.
 • Implementació dels projectes que puguin haver estat aprovats, parcialment i totalment.
 • Adquisició de material especialitzat en la intervenció amb els nins.
 • Participació en fires i esdeveniments socials.
 • Atenció individual-familiar i comunitària. Amb serveis d’atenció, informació, orientació personal/jurídica.
 • Atenció personal i de vida autònoma per a la integració social i comunitària.
 • Intervenció educativa en el temps d’oci.
Direcció postal
C/ Rosa, 3-2
07003 Palma
Telèfon
971 71 49 06
Informació no disponible
Correu electrònic
xfragilbalear@hotmail.com

WEB
http://www.xfragil.org

Horari d'atenció
Informació i atenció als usuaris:
dilluns, dimecres i divendres de les 10 h. a les 12 h
Teràpia amb nins i famílies afectades:
de dilluns a divendres de les 16 h. a les 20 h. (socis)
Socis
L'associació compta actualment amb 75 socis