Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació Síndrome de Down de les Illes Balears (ASNIMO)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1976.

Objectius de l’associació:

 • Estudiar i investigar la Síndrome de Down i aportar a la pràctica educativa i assistencial els avenços científics per tractar de millorar-la.
 • Oferir  una àmplia oferta de serveis educatius i assistencials.
 • Enfocar cap a la normalització de les persones amb Síndrome de Down tota la pràctica educativa, assistencial, laboral i social.

Activitats i serveis:

 • Prevenció i consell genètic. Informació dels centres i tècniques de diagnòstic prenatal.
 • Servei d’ Atenció Primerenca atès per  una psicòloga, una psicomotricista, dues logopedes, un metge neuropediatra, un metge rehabilitador i una fisioterapeuta per donar tractament altament especialitzat a nens de 0 a 6 anys.
 • Unitats d’ Educació Especial.
 • Unitats de transició a la vida adulta (TVA). Formació professional per a la seva incorporació al mon laboral.
 • Unitat de suport a la integració (UVAI). Per a una plena integració del nin  a  l’escola ordinària mitjançant  l’adaptació curricular individualitzada (ACI), un reforç  realitzat per professionals.
 • Servicios de Logopèdia, Fisioteràpia i Psicomotricitat.
 • Habitatges tutelats amb servei 220 i 365 dies.
 • Set  tallers ocupacionals: Jardineria, Decoració, Restauració de mobles, Hoteleria, Administratiu, Forn/Fleca, Manualitats.
 • Centre de dia per a persones amb alta necessitat de suport per a la vida diària.
 • Unitat mèdica i de seguiment dels  programes de salut.
 • Centre de recursos.
 • Centro especial de treball Sempre Verd.
Direcció postal
Ctra. Palma-Alcúdia, Km. 7,5
07141 Marratxí
Telèfon
971 60 49 14

FAX

971 60 49 98

Correu electrònic
asnimo@asnimo.com
Web
www.asnimo.com
De dilluns a divendres de 9,00 h a 18,00 h
Socis
L'associació compta actualment amb 260 socis.