Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació per a la Rehabilitació Cardíaca (ARCOR)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 2002.

Objectius de l’associació:

 • Informació, i ajuda psico-social per a la rehabilitació, la readaptació a la societat y la millora de la qualitat de vida dels associats.
 • La promoció d’estudis sobre el col•lectiu de malalts cardíacs.
 • La cooperació amb altres associacions, entitats i institucions relacionades amb la cardiología.
 • El foment de la informació i prevenció de totes les malalties cardíaques.
 • El voluntariat.

Activitats i serveis:

 • Organitzar i impartir cursets basics de rehabilitació cardíaca per a afectats d’accident cardiovascular o cardiopatia severa i familiars.
 • Marxes del cors.
 • Servei d’informació i suport per tal d’afavorir la prevenció primària de les malalties cardiovasculars en la població no afectada de cardiopaties, i la prevenció secundària mitjançant l’adquisició i manteniment d’hàbits de vida cardiosaludable en la població afectada.
 • Servei d’orientació socio-laboral per als malalts de cor.
 • Campanyes per a donar a conèixer l’existència de la rehabilitació cardíaca.
 • Activitats lúdiques.
 • Sensibilització envers les malalties cardiovasculars, primera causa de mort a la nostra comunitat.
 • Suport i participació en totes aquelles activitats que coincideixin amb els nostres objectius i/o n’afavoreisin la seva consecució.
 • Suport per a afavorir la millora de la qualitat de vida dels pacients cardiòpates i els seus familiars.
Direcció postal
C/ De la Rosa, 3, 3er.
07003 Palma
 Informació no disponible
Mòbil
626 20 12 07
Informació no disponible
Correu electrònic
info@arcorbalears.net
arcorbalears@ono.com
Web
www.arcorbalears.net
Horari
Dimecres de les 18 h. a les 20 h., i els altres dies en hores concertades
Socis
L'associació compta actualment amb 75 socis