Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació de Protecció de Persones amb Disminució Psíquica de Manacor i Comarca (APROSCOM)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1969.

Objectius de l’associació:

 • Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat psíquica i la de les seves famílies.
 • Consolidar, ampliar i millorar la qualitat dels serveis.

Activitats i serveis:

 • Centre escolar: activitat docent i serveis especialitzats: logopèdia o reeducació del llenguatge, rehabilitació física o funcional. Psicologia.
 • Servei d’Intervenció Primerenca: funciona 11 mesos a l’any, en règim ambulatori, té una plantilla de personal amb un neuropediatre, metge rehabilitador, psicòleg, logopeda i un fisioterapèuta.
 • Taller ocupacional: per a major de 18 anys amb retard mental que necessiten una supervisió constant.
 • Programes de formació laboral i d’inserció laboral.
 • Centre Especial de Treball: producció i venda de ceràmica, bijuteria i servei de jardineria.
 • Centre de dia per a afectats greus, amb atenció assistencial i atenció terapèutica.
 • Dos habitatges tutelats: servei residencial per a persones adultes que necessiten una orientació i una supervisió per a la realització de les activitats de la vida diària en l’àmbit de família i en la comunitat.
 • Residència per a persones amb retard psíquic greument afectades.
 • Servei de Respir per a descans de les famílies d’aquestes persones.
 • Servei d’orientació i atenció a la família, amb gestió d’ajudes econòmiques, atenció de les necessitats i queixes dels usuaris, tramitació de documents, incapacitacions, tuteles, etc, programes de formació de pares.
 • Activitats esportives i d’oci.
 • Servei de transport comarcal i local.
 • Servei de menjador per a totes les persones assistides en els centres d’Aproscom.
Direcció postal
C/ Canyar, s/n
Apt. 212 - 07500 Manacor
Telèfon
971 55 26 25
Fax
871 84 48 49
Correu electrònic
admin@aproscom.org
aproscom@aproscom.org
Informació no disponible
Horari d'atenció
De les 9 h. a les 14 h.
i de les 15.30 h. a les 18 h.
Socis
L'associació compta actualment amb 279 socis.