Torna

Guia d'Associacions de Salut

Projecte Home Balears (Fundación Hombre Libre)

 

Història de l’associació:

  • L'associació va ser constituïda a l’any 1985.

Objectius de l’associació:

  • Donar resposta al problema de la drogoaddicció a les Illes Balears.
  • Passar d’una situació de dependència a les drogues a una d’autonomia personal.
  • Ser protagonista de la pròpia vida i assolir un estil de vida allunyat del món de les drogues.

Activitats i serveis:

  • Programa tradicional: dirigit a toxicòmans amb un grau de desestructuració personal i social gran, que necessiten una estructura terapèutica forta.
  • Programa Horabaixa y Programa Solpost: a Mallorca i a Eivissa, respectivament. Dona resposta a un perfil de toxicòmans que no han arribat a graus de desestructuració personal i social molt greus, el que els permet fer un tractament ambulatori amb horari nocturn.
  • Comunitat terapèutica “Casa Oberta”: es una CT directa, que atén persones amb un alt grau de desestructuració, estiguin o no sotmesos a programes de tractament o manteniment amb metadona i/o altres substitutius, sense fer-ne distinció en el tractament.
  • Centre de dia Arrels: dóna resposta als usuaris que atenen als seus centres ambulatoris, però que necessiten una estructura terapèutica més forta. El que es pretén és motivar-los per fer un canvi d’estil de vida.
  • Centre Andana: es tracta d’un centre de deshabituació i desintoxicació previ al tractament terapèutic, per a persones que no poden aturar el consum, cosa que els impedeix iniciar un tractament.
Direcció postal 
Delegació de Mallorca
C/ Oblates, 23
07011 Palma
Delegació de Menorca
C/ Sant Joan, 32
07701 Maó
Delegació d'Eivissa
C/ Carles III, 27, 2n
07800 Eivissa

Telèfon
Delegació de Mallorca
971 79 37 50
971 79 38 18
Delegació de Menorca
971 36 08 50
Delegació d'Eivissa
971 31 02 25

Fax
Delegació de Mallorca
971 79 37 46
Delegació de Menorca
971 36 08 58
Delegació d'Eivissa
971 31 02 25

Correu electrònic
Delegació de Mallorca

info@projectehome.com
Delegació de Menorca
phmenorca@projectehome.com
Delegació d'Eivissa
pheivissa@projectehome.com 
Web
Delegació de Mallorca
www.projectehome.com
Horari d'atenció
Delegació de Mallorca
De dilluns a divendres de les 9.30 a les 21.30 h. ininterrompudament.
Informació no disponible