Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació de Persones amb Necessitats Educatives Especials d'Eivissa i Formentera (APNEEF) 

Història de l’associació:

L’Associació de Persones amb Necessitats Especials d’Eivissa i Formentera es va crear l’any 1998 amb l’únic objectiu d’afavorir el desenvolupament i l’evolució dels infants i adolescents amb necessitats especials, intentant augmentar-ne la qualitat de vida i la integració en la societat, i obrir-los així un camí a una vida futura millor.

APNEEF és una associació sense ànim de lucre. Agrupa infants i joves d’entre 0 i 30 anys amb necessitats especials amb qualsevol tipus de discapacitat física, psíquica, sensorial i/o cognitiva.

Està inscrita amb el número 311000003605 en el Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Està inscrita en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears amb el número 610.

El Ministeri de l’Interior la va reconèixer com a associació d’UTILITAT PÚBLICA mitjançant l’Ordre INT/578/2011, de 23 de febrer.

A més, és membre de la Coordinadora de Minusvàlids de les Balears, la qual és membre de COCEMFE (Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica), que alhora està inscrita en el CERMI (Comitè Espanyol de Representants de Minusvàlids) i membre del Reial Patronat sobre Discapacitat, entre altres ONG i que ens representa internacionalment en el Fòrum Europeu de la Discapacitat, entre altres organitzacions.

La missió, la visió i els valors d’APNEEF sorgeixen de la voluntat d’establir un procés de millora contínua per a tots els nins i totes les nines d’Eivissa i Formentera amb discapacitat i les seves famílies.

Objectius de l’associació:

 • Emfasitzar la DIGNITAT de les persones amb discapacitat
 • Afavorir la SOLIDARITAT entre les persones que formem APNEEF i la resta de ciutadans de les Illes
 • Millorar la IGUALTAT D’OPORTUNITATS a través d’un treball directe per potenciar la seva autonomia personal. 

Els mitjans utilitzats per complir els objectius proposats són els següents:

 • Oferir tractament rehabilitador i preventiu
 • Organitzar jornades i tallers de sensibilització adreçats a la població en general
 • Promoure i facilitar la informació i formació sobre les diferents necessitats que presenten les persones amb discapacitat

Tot això encaminat a ajudar els infants, els joves i les seves famílies amb l’objectiu ferm d’afavorir-ne el desenvolupament, millorar la seva qualitat de vida i la inserció en la societat.

Des d’un primer moment s’ofereix suport integral a les famílies, i es posa a la seva disposició tot l’equip multidisciplinari, format per una plantilla de terapeutes especialistes que consta de 30 persones, entre les quals hi ha els professionals següents:

 • 3 psicòlegs
 • 2 fisioterapeutes
 • 2 psicomotricistes
 • 5 logopedes
 • 1 terapeuta ocupacional
 • 1 pedagoga
 • 1 treballadora social
 • 2 monitores de temps lliure
 • 1 educadora social
 • 1 coordinadora
 • 1 aux. administratiu
 • 6 professionals autònoms (2 fisioterapeutes, 1 logopeda, 2 psicòlogues i 1 psicomotricista) que reforcen la plantilla.

Activitats i serveis:

Àrea social

 • Servei d’atenció i assessorament general, sensibilització a la societat; atenció i assessorament a la família
 • Servei de formació al voluntariat
 • Servei de formació d’alumnes en pràctiques
 • Organització de formació específica, dirigida a la població en general.

Àrea terapéutica

 • Servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca (SEDIAP)
 • Servei de rehabilitació i prevenció d’infants i de joves amb necessitats especials:
  • Programa de logopèdia.
  • Programa de fisioteràpia
  • Programa de psicomotricitat terapèutica
   • Estimulació multisensorial
  • Programa de psicologia
   • Avaluació psicològica
   • Orientació psicològica
   • Estimulació cognitiva
   • Psicoteràpia infantil
   • Rehabilitació neuropsicològica
  • Programa d’habilitats socials i autonomia
  • Taller de manualitats
  • Reforç escola
 • Servei terapèutic per a infants i joves amb un grau de discapacitat superior al 65%:
  • Programa de logopèdia
  • Programa de fisioteràpia
  • Programa de psicomotricitat terapèutica
   • Estimulació multisensorial
  • Programa de psicologia
   • Estimulació cognitiva
   • Psicoteràpia infantil
  • Programa d’habilitats socials i autonomia.
  • Taller de manualitats
  • Pedagogia
  • Teràpia ocupacional
 • Atenció a la família:
  • Programa cuidant el que cuida
  • Treballadora social: assessorament en ajudes, beques i informació d’altres recursos
  • Atenció psicològica
 • Servei de rehabilitació alternativa:
  • Hidroteràpia adaptada
  • Hipoteràpia
Àrea d’oci i temps lliure
 • Oci i respir en hotel
 • Programa de sortides els caps de setmana amb els joves
Direcció postal
C/ Abad y Lasierra nº 50 local 3, entrada pel c/ Sant Cristòfol
07800 Eivissa 
Telèfon
971 31 73 60
Mòbil
620 85 91 86
Fax
Informació no disponible
Correu electrònic
apneef@apneef.org
Web
www.apneef.org
Horari d'atenció
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores y de 16 a 19 hores
Socis
L'associació compta actualment amb 171 socis