Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació de persones amb discapacitats físiques i psíquiques de Marratxí (ADISMA)

 

Història de l’associació:

  • L'associació va ser constituïda a l’any 1997.

Objectius de l’associació:

  • Promoure totes les activitats que puguin millorar, protegir i assistir les persones amb minusvalies físiques o psíquiques.
  • Defensar i assessorar dels drets dels minusvàlids o els seus representants.
  • Col•laborar i coordinar amb tots els socis per aconseguir a la mida de lo possible l’integració de les persones amb minusvalia a la vida social i laboral.
  • Qualsevol altra cosa que suposi millora a la qualitat de vida de les persones amb minusvalia o dels seus familiars.

Activitats i serveis:

  • Totes les nostres activitats van dirigides a oci i temps lliure.
Direcció postal
c/ Balanguera Local, 16 
Marratxí
Telèfon
971 60 05 52
Informació no disponible
Correu electrònic
victorvillares@hotmail.com
Informació no disponible
Informació no disponible
Socis
Aquesta associació compta actualment amb 110 socis