Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació de Pares i Amics dels Sords de Mallorca (ASPAS)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1977.

Objectius de l’associació:

 • Oferir assistència als discapacitats auditius i a les seves famílies.
 • Promoure reformes en l’ordenament jurídic i les accions de les administracions públiques, a més de conduir l’abordatge global en el tractament de la hipoacúsia i que les prestacions es corresponguin amb la rehabilitació integral adequada a la discapacitat auditiva de cada persona.
 • Representar i gestionar demandes dels discapacitats auditius i dels familiars.
 • Estimular la formació i la participació de les famílies en el procés rehabilitador i educatiu del fill sord en el propi moviment associatiu.
 • Promoure el diagnòstic i el tractament precoç de la sordesa.
 • Millorar la qualitat en l’educació per als infants i joves sords, i afavorir-e la integració social.
 • Promoure l’oralisme com a un canal prioritari de comunicació, sense perjudici d’altres mitjans de comunicació.
 • Fomentar la capacitació professional i l’accés a l’ocupació.
 • Optimitzar la formació del professorat i dels especialistes.
 • Promoure i divulgar investigacions i estudis d’interès educatiu, mèdic, tècnic i social.

Activitats i serveis:

 • Servei d’Atenció i Assessorament a Famílies (SAAF).
 • Assistència directa a les famílies amb informació, orientació i gestió dels recursos disponibles que ofereixen les institucions públiques i privades, i possibilitats existents en matèria d’educació i logopèdia.
 • Atenció i suport familiar psicològic i formatiu: Programa d’assistència Pare a Pare i Escola de Pares.
 • Servei de Rehabilitació Logopèdica en la mateixa associació i en centres escolars mitjançant l’equip específic d’atenció a la sordesa.
 • Servei d’Orientació i Inserció Laboral: per a persones amb discapacitat auditiva en edat laboral. Tres projectes:
 • Itinerari Integrat d’Inserció: per informació, orientació, formació i col·laboració de persones amb discapacitat auditiva.
 • Projecte ERGON: per a persones amb necessitat d’inserció laboral de tots els municipis excepte Palma.
 • Accions OLOA: per a persones amb discapacitat auditiva amb un major risc d’exclusió social: dones amb càrregues familiars, immigrants i aturats de llarga durada.
 • Servei de Videoteca Subtitulada.
Direcció postal
C/ Costa Rica, 23 baixos
07014 Palma
Telèfon
971 45 81 50
Fax
971 28 07 86
Correu electrònic
administracion@aspasmallorca.com
Web
www.aspasmallorca.com

Horari d'atenció
De les 9 h. a les 14 h. i de les 16 h. a les 19 h.

Divendres de les 9 h. a les 14.30 h

Socis
L'associació compta actualment amb 400 socis.