Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació Balear de Pares de Nins amb Trastorns de Déficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat (STILL)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 2000.

Objectius de l’associació:

 • Atendre i fomentar el benestar de les persones, especialment infants, afectades d’algun trastorn per dèficit d’atenció amb i sense hiperactivitat (TDAH) o d’altres relacionats amb l’aprenentatge i la maduració.
 • Impulsar la recerca i els tractaments de l’àmbit biopsicosocial aplicats als TDAH.
 • Organitzar conferències, simposis, seminaris, sessions de treball, taules rodones, cursos divulgatius i formatius o qualsevol activitat que ajudi a conèixer els TDAH i les seves repercussions a professionals, estudiants, familiars i persones afectades.
 • Desenvolupar programes de formació, prevenció, avaluació i tractament per a persones amb TDAH.
 • Actuar com a òrgan assessor de les institucions públiques, privades o particulars que ho sol·licitin.
 • Editar publicacions, material audiovisual o en suport electrònic tant de caire divulgatiu com cientificotècnic sobre el TDAH, i sotmetre’s en tots els casos al que la legislació vigent disposi.

Activitats i serveis:

 • Orientar els pares dels nins o persones que se sospiti que puguin estar afectades pel TDAH, cap al diagnòstic i el tractament adequat.
 • Elaboració de pautes per a professors i família.
 • Divulgació d’informació sobre el TDAH per conscienciejar la població en general i l’administració pública, els docents i els professionals de la salut de la importància de detectar, diagnosticar i tractar adequadament aquest trastorn.
 • Xerrades informatives bàsiques per a pares.
 • Xerrades informatives per a docents en els col·legis.
 • Grups de suport a pares per pal·liar els efectes negatius que el TDAH produeix en l’àmbit familiar.
 • Escola de pares per ajudar les famílies a afrontar adequadament les dificultats que suposa educar nins o joves amb TDAH i evitar complicacions.
 • Tallers de reforç pera nins amb TDAH amb problemes d’aprenentatge. Així tendran les estratègies metodològiques d’aprenentatge adequades a les seves necessitats per pal·liar les dificultats provocades pel seu dèficit d’atenció i millorar el seu rendiment.
 • Tallers d’habilitats socials per a adolescents.
 • Avaluacions i reavaluacions per a suport diagnòstic.
 • Teràpia individualitzada de tècniques cognitives i conductuals amb cita prèvia.
Direcció postal
C/ Ramón Berenguer III, 5, baixos
07003 Palma 
Informació no disponible
Mòbil
699 77 94 49
Informació no disponible
Correu electrònic
stilltdah@yahoo.es
Web
Informació no disponible
Horari d'atenció
Prèvia cita
Socis
L'associació compta actualment amb 344 socis