Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació de Pares de Nins amb Càncer a les Illes Balears (ASPANOB)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1987.

Objectius de l’associació:

 • Millorar la qualitat de vida de tots els infants de 0 a 18 anys malalts de càncer i de les seves famílies.
 • Donar suport psicològic a l’infant malalt, als seus pares i als seus germans.
 • Donar ajudes econòmiques a les famílies més necessitades.
 • Afavorir l’adaptació de l’infant i/o la família al tractament.
 • Minimitzar els efectes dels llargs períodes d’ingrés hospitalari.
 • Realitzar sortides i activitats de temps lliure dins i fora de l’hospital.
 • Propiciar l’intercanvi entre els infants afectats i els no afectats.
 • Donar suport escolar per compensar els efectes dels ingressos i de les hospitalitzacions.
 • Fomentar activitats que enriqueixin el medi social dels infants afectats.
 • Afavorir la tornada a la normalitat, una vegada superada la malaltia.

Activitats i serveis:

 • Servei de Pis de Acollida: a Palma, destinat a les famílies que s’han de desplaçar des de Menorca, Eivissa i Formentera per tal que els seus fills rebin el tractament necessari. Des de l’any 2003, es disposa també d’un pis a Barcelona.
 • Programa de suport psicològic per fer front a la malaltia. S’avalua l’adaptació del nin i la seva família, i es realitza un seguiment personalitzat de les dificultats.
 • Programa d’ajudes econòmiques.
 • Servei d’Atenció Social.
       - Acollida i primera informació.
       - Informació i assessorament.
       - Suport emocional.
       - Coordinació amb altres serveis.
 • Avaluació i feed-back.
 • Suport escolar.
 • Activitats lúdiques i de temps lliure.
Direcció postal
C/ Veneçuela, 1
07014 Palma
Telèfon
971 73 34 73
FAX
971 73 34 73
Correu electrònic
aspanob@telefonica.net
Web
www.aspanob.com
Horari d'atenció
De les 9 h. a les 13 h.
i de les 15 h. a las 19 h. 
Socis
L'associació compta actualment amb 1.800 socis.