Torna

Guia d'Associacions de Salut

ONCE

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1938.

Objectius de l’associació:

 • ”La Organización Nacional de Ciegos Españoles” ordenarà la seva actuació amb l’objectiu d’aconseguir l’autonomia personal i completa integració social dels deficients visuals, vetllant, especialment, per l’exercici i satisfacció dels drets fonamentals d’acord amb l’article 49 de la vigent Constitució Espanyola.

Activitats i serveis:

 • Prevenció, detecció precoç I diagnòstic de la deficiència visual.
 • Preparació d’estadístiques i registres que permetin la planificació.
 • Atenció educativa, formació i capacitació professional.
 • Garantia, a totes les persones amb limitacions visuals afiliades, d’un lloc de feina ajustat a les seves capacitats, amb preferència en el mercat ordinari.
 • Promoció professional i ocupacional.
 • Producció i distribució de depòsits bibliogràfics i política de promoció cultural.
 • Investigació sobre instruments auxiliars, tècniques de tractament específics i objectius similars.
 • Orientació i rehabilitació integral de les persones que han quedat afectades per la discapacitat visual a l’edat adulta.
 • Mentalització social.
Direcció postal
C/ Manacor, 8
07006 Palma
Telèfon
971 77 55 22
Fax
971 46 81 61
Correu electrònic
onceillesbalears@once.es
Web
www.once.es
Horari d'atenció
De les 8 h. a les 15 h
Socis
L'associació compta actualment amb 1.246 socis