Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació de Mares de Discapacitats de Balears (AMADIBA)

 

 Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1995.

Objectius de l’associació:

 • Augmentar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat psíquica i de les seves famílies.
 • Donar suport a les pròpies famílies.
 • Acollir usuaris procedents d’altres illes i de la península, per dur a terme estades vacacionals.
 • Conciliar la vida laboral, personal i familiar: RESPIR FAMILIAR, per alleugerir la sobrecàrrega familiar mitjançant estades diürnes i nocturnes, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Activitats i serveis:

 • Centres de dia: dirigits a persones majors de 16 anys que no poden accedir a un centre ocupacional.
       - S’ofereix atenció i suport per a les activitats de la vida diària.
       - Atenció familiar.
       - Atenció sociosanitària.
       - Rehabilitació: fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional.
       - Serveis complementaris: menjador i transport.
 • Vivendes tutelades (un total de 3 acullen a 17 usuaris): dirigit a persones amb necessitats de suport intermitent.
 • 2 recursos residencials per a majors de 18 anys. Acullen a 34 usuaris.
 • Foment de l’oci i esport.
       - Escoles d’oci i temps lliure de Nadal, Pasqua i estiu.
       - Escola esportiva: es duen a terme diferents esports amb diverses modalitats.
       - Club d’oci.
       - Places concertades amb l'administració en diferents modalitats (capvespres, caps de setmana i vacances).
 • Suport familiar.
       - Programa de respir familiar. Hi ha 5 places concertades amb l'administració.
       - Activitats de formació i reciclatge.
       - Grups d’autoajuda: Programa PADRE A PADRE.
       - Jornades d’actualització a l’atenció a persones greument afectades.
       - Activitats de desenvolupament social: sortides al teatre, cinema, organització de trobades i fòrums de participació.
 • Serveis i programes complementaris.
       - Serveis de suport: assessorament tècnic. Orientació i informació. Servei de transport i menjador.
       - Programes complementaris: de formació de tècnics, de voluntariat, d’intervenció familiar, d’acompanyament socioeducatiu i comunitari.
 • Serveis de conciliació de la vida familiar i laboral.
  Creació de dues entitats afins a AMADIBA:
       - Fundació tutelar CIAN (dedicada a la tutela i a informar i donar suport a les famílies als tràmits relacionats amb les incapacitats i tuteles).
       - Club Esportiu Blau. Desenvolupa i organitza activitats de esport adaptat a nivell competició i com a medi d'integració a través de l'esport. 
Direcció postal
C/ Son Gibert, 11, baixos
07008 Palma
Telèfon
971 47 68 95
Fax
971 47 83 52
Correu electrònic
amadiba@amadiba.org
Web
www.amadiba.org
Informació no disponible
Socis
L'associació compta actualment amb 316 socis.