Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació de Malalts i Donants d'Òrgans per a Trasplantament (AEDOPAT)

 

Història de l’associació:

  • L'associació va ser constituïda a l’any 1987.

Objectius de l’associació:

  • Informar i interessar l’opinió pública de la problemàtica dels malalts amb necessitat de trasplantament per gaudir d’una major ajuda i col·laboració per part dels estaments oficials.
  • Ajuda moral, material i social a tots els malalts amb possible trasplantament d’òrgans i situacions de màxima atenció.
  • Col·laboració amb totes les entitats públiques i privades, especialment sanitàries.
  • Mantenir relacions i contactes amb centres i institucions nacionals i estrangeres en assumptes relatius als avanços mèdics i tecnològics en el tractament del trasplantament.
  • Informar, clarificar i assessorar receptors i donants d’òrgans, així com conscienciejar els familiars sobre la llei actual de trasplantaments.

Activitats i serveis:

  • Campanyes informatives a l’opinió pública sobre la necessitat de donar òrgans.
  • Ajudes als malalts i als familiars.
  • Cases de suport a l’entorn del malalt, que ofereixen allotjament gratuït en els desplaçaments a una altra comunitat.
  • Seguiment dels malalts i de les seves famílies a través d’un servei gratuït d’assistència psicològica i de treballadors socials. 

Direcció postal
C/ Josep Tous i Ferrer, 6, 2n, 3ª
07002 Palma
Telèfon
971 71 36 20
Fax
971 71 36 20
Correu electrónic
aedopat.social@gmail.com
Web
www.aedopat.org
Horari d'atenció
De les 9 h. a les 14 h
Socis
Intermitents