Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació Balear de la Malaltia d' Andrade (ABEA)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1997.

Objectius de l’associació:

 • Promoure la millora de la qualitat de vida dels pacients amb la malaltia d’Andrade.
 • Mantenir relacions i col·laborar amb altres associacions de lluita contra la malaltia d’Andrade a Espanya i a l’estranger per conèixer els avanços en tots els aspectes d’aquesta malaltia.
 • Promoure el desenvolupament d’activitats docents, dirigides a la formació de personal tècnic especialitzat en el diagnòstic i tractament de la malaltia.
 • Participar en la discussió i solució dels problemes que planteja la malaltia d’Andrade en els aspectes epidemiològics, clínics, terapèutics, preventius i socioeconòmics.
 • Informar els familiars amb consell genètic del mecanisme hereditari de la malaltia.
 • Donar suport psicològic i socioeconòmic als malalts i als seus familiars.

Activitats i serveis:

 • Col·laborar en la formació de metges especialistes en el diagnòstic, tractament i prevenció de la malaltia d’Andrade, i patrocinar les exploracions especials dels pacients amb pocs mitjans econòmics, i finançar totalment o parcialment el seu cost.
 • Potenciació i finançament de la participació en reunions científiques i congressos nacionals i internacionals del personal facultatiu i del agents socials que l’Associació consAideri indicat.
 • Organització d’una biblioteca i creació d’un butlletí informatiu per a les famílies afectades, sobre els avanços i consells per al tractament dels pacients.
 • Creació de beques per a la formació de metges, fisioterapeutes i auxiliars sanitaris especialitzats en la malaltia d’Andrade.
 • Aconseguir el patrocini de les administracions locals, Autònoma, Estatal i de la Comunitat Econòmica Europea, que pugui contribuir al manteniment de les necessitats de l’Associació.
 • Assessorament, informació i ajuda als malalts i els seus familiars en relació als problemes psicològics i socioeconòmics que produeix la malaltia.
 • Organitzar campanyes informatives sobre la malaltia d’Andrade per a la població de les illes, destinades per a la possible localització de casos no diagnosticats i a la sensibilització de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Direcció postal
C/ Sor Clara Andreu, 15, baixos
07010 Palma
Telèfon
971 49 87 77
Fax
971 49 87 78
Correu electrònic
soniapalmanova@yahoo.es
Web
www.andradebalear.es
Horari d'atenció
Telefònicament de les 16.30 h. a les 20 h.
Socis
L'associació compta actualment amb 70 socis.