Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació d'Invàlids Cívic Militars i Persones Majors de Balears

 

Història de l’associació:

  • Des de l’any 1991 existeix l’Associació de Caballers Invàlids i Mutilats Militars d’Espanya (extingit Cos de Caballers Mutilats), i no tenint seu social pels seus objectius i activitats, es crea a finals de 2006 i principis de 2007 l’actual associació, a la qual s’incorpora la de Caballers Invàlids, sense perdre l’estatus de la mateixa i donant cabuda als socis enunciats a la seva denominació.

Objectius de l’associació:

  • Fomentar la incorporació activa a la vida comunitària de tots els socis, al mateix temps que es proporcionen tota mena de manifestacions i activitats sanitàries, socio-culturals i econòmiques apropiades per a persones majors i minusvàlides.
  • Millorar la qualitat de vida dels associats a tots el nivells, tant físic, com psicològic, sanitari, social, etc.
  • Mantenir l’esperit d’amistat, descartant tot tipus de discriminacions.
  • Dur a terme el màxim d’activitats possibles per aconseguir els objectius esmentats anteriorment.

Activitats i serveis:

  • Activitats relacionades amb la cultura, usos i costums de la comunitat de Balears i que al mateix temps serveixin per mantenir actives les capacitats físiques e intel·lectuals dels associats, tal com ball de bot, dansa, teatre, balls regionals, conferències, tallers, etc.
  • Com a oci es promouran els viatges, creuers, excursions, dinars de germanó.
  • A la part cultural visites a museus, actes socials i commemoratius.
  • El local social està dotat d’una infraestructura digne i adequada pel desenvolupament de les activitats, com l’accés al local per minusvàlids.
Direcció postal
C/ Joaquín Tugores, 3, baixos
07010 Palma 
Telèfon
971 90 80 49
Mòbil
639 77 35 77
Informació no disponible
Informació no disponible
Informació no disponible 
Horari d'atenció
De les 9 h. a les 13 h.
i de les 16 h. a les 20 h.
Socis
L'associació compta actualment amb 150 socis.