Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació per a la Integració de Persones amb Síndrome de Down de Menorca (AIPSD)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1995.

Objectius de l’associació:

 • Treballar per una millora de la qualitat de vida de les persones amb Síndrome de Down.
 • Fomentar la integració de les persones amb Síndrome de Down.
 • Crear i ampliar els serveis que responguin a la demanda social, personal i familiar de les persones afectades.

Activitats i serveis:

 • Atenció primerenca (0 a 3 anys): orientar els pares i potenciar el desenvolupament del nin, amb programes individualitzats, i donar pautes per a l’estimulació del nin, tant a través del joc com aprofitant les situacions quotidianes.
 • Logopèdia (3 anys fins edat adulta): desenvolupar les habilitats lingüístiques receptives i expressives, amb la finalitat de maximitzar el potencial de comunicació.
 • Suport psicopedagògic o reforç escolar (6 anys fins a l’acabament de l’escola primària): exercitar la motricitat fina, la lectoescriptura, el raonament lògic, la memòria visual i auditiva, l’aptitud numèrica, la comprensió i expressió oral, l’aptitud espacial i temporal.
 • Desprès de l’estapa escolar: seguiment per reforçar aquests aprenentatges i s’introdueixen habilitats d’interacció social i habilitats socials instrumentals.
 • Tallers d’autonomia: fomentar el desenvolupament d’habilitats adaptatives integrades en rutines funcionals i articular la intervenció dels professionals i la família amb la participació activa de les persones amb retard mental, dins d’unes relacions comuns de col·laboració.
 • Taller de Pedagogia d’expressió musical.
 • Oci: Carnestoltes, hipòdrom, ball benèfic, fira discapacitats, dinar anual, xerrades pels pares..
Direcció postal
Camí de Trepucó, s/n (Centre Polivalent Carlos Mir)
07703 - Maó
Telèfon
971 36 36 77
Mòbil
669 40 98 44
Fax
971 35 36 80
Correu electrònic
info@downmenorca.org

Web
http://downmenorca.org
www.fundaciodiscap.org

Horari d'atenció
De les 7 h. a les 15 h

 

President
Josep Sintes Florit

Socis
L'associació compta actualment amb 244 socis.