Torna

Guia d'Associacions de Salut

Federació Balear d'Organitzacions a Favor de les Persones amb Retard Mental (FEAPS)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 2000.
Objectius de l’associació:

 • Augmentar la qualitat dels serveis i de la gestió de les associacions.
 • Obtenir i transmetre a les associacions informació sobre programes, etc.
 • Crear les condicions perquè les entitats membres puguin complir adequadament la seva missió.
 • Defensar la dignitat i el drets de les persones amb retard mental.
 • Donar suport a les famílies.
 • Promoure la integració escolar, laboral i social.
 • Promoure actituds socials positives cap a la persona amb retràs mental.
 • Promoure la legislació adequada que millori la situació d’aquest col·lectiu.
 • Orientar, coordinar i impulsar el moviment associatiu integrat en la Federació amb criteris de solidaritat.
 • Reunir i difondre informació general i especialitzada sobre els problemes de retard mental.
 • Representar els seus membres en l’àmbit estatal i internacional.
 • Desenvolupar estratègies solidàries perquè puguin assolir equilibris interterritorials en qualitat i serveis.
Activitats i serveis:

 • Creació d’un departament de qualitat en Feaps Balears.
 • Elaboració i implantació d’un Pla de gestió de qualitat amb la valoració de necessitats d’entitats i serveis, d’assistència tècnica a UDS i de creació del grup de coordinadors de les UDS. Accions, coordinació i suport en qualitat a les entitats i serveis.
 • Programes de confederació.
 • Elaboració d’una “guia de recursos”.
 • Participació en fires de la discapacitat de Menorca i Eivissa.
 • Sessions formatives i grups de treball per a l’atenció primerenca, respir a les famílies, oci, centre de dia i habitatge/residència, ocupacional, inserció laboral, educació i oci.
 • Realització de cursos per a directius i tècnics a través de FORCEM, del Projecte d’implantació d’un sistema de qualitat per a la integració plena de les persones amb discapacitat psíquica i del Programa de reforç ONCE.
 • Elaboració de criteris comuns sobre temes claus en l’atenció a les persones amb retard mental.
 • Creació d’una xarxa d’internet (correu-xat) que pugui servir als coordinadors i tècnics d’UDS com a eina de treball.
 • Difusió entre les entitats del serveis d’assessoria jurídica de la confederació i dels serveis propis laborals i fiscals per a la realització de consultes.
Associacions integrades en feaps:

 • AEDIM
 • AMADIP-ESMENT. Associació mallorquina per a persones amb disminució psíquica.
 • AMITICIA. Associació juvenil balear de disminuïts.
 • APROSCOM. Associació per a la protecció de persones amb disminució psíquica de Manacor i comarca.
 • ASANIDESO/ ESTEL NOU. Associació per a persones amb discapacitat psíquica de Sóller.
 • ASINPROS. Associació insular de persones amb discapacitat de Menorca.
 • ASPANADIF. Associació de pares de nins i adolescents amb discapacitat d’Eivissa i Formentera.
 • CESIBA
 • COL. LA PURÍSIMA
 • FUNDACIÓ TUTELA PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA DE MALLORCA
 • ISLA. Taller ocupacional
 • MATER MISERICORDIAE
 • PRODIS. Associació pro ajuda de persones disminuïdes de Pollença
 • PATRONAT AGRUPACIÓ PRO MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA D’INCA
Direcció postal
C/ Cala Blanca, 2, 1r
07009 Palma
Telèfon
971 70 64 40
Fax
971 70 65 15
Correu electrònic
feapsbalears@feapsbalears.org
Web
Horari d'atenció
De dilluns a dijous, de les 9 h. a les 14.30 h.
i de les 16 h. a les 18.30 h.
Divendres de les 9 h. a les 15 h.
Socis
L'associació compta actualment amb 2.969 socis.