Torna

Guia d'Associacions de Salut

Federació Balear de famílies amb Malalts Mentals (FEBAFEM)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1996.

Objectius de l’associació:

 • Adopció de totes les mesures que contribueixen a la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per una malaltia mental i dels seus familiars.
 • Contribuir a la millora de l’assistència, de l’atenció, de la rehabilitació i de la reinserció social i laboral dels malalts mentals.
 • Exigir la creació de serveis alternatius a l’hospitalització per aconseguir aquests fins.
 • Defensar els drets dels malalts mentals i dels seus familiars: ajudar, aconsellar, assessorar i informar uns i altres.
 • Promoure la comprensió pública vers els malalts mentals i les seves famílies, i cridar l’atenció sobre la marginació i discriminació que pateixen en els aspectes sanitaris, socials i laborals.
 • Coordinar les demandes i propostes de les agrupacions federades, representar-les davant els organismes oficials pertinents i defensar els seus legítims drets mitjançant la seva participació en el òrgans planificadors i legisladors en matèria de salut mental.
 • Promoure la informació i l’intercanvi d’experiències en els aspectes sanitaris, socials i laborals.
 • Estimular la investigació sobre les malalties mentals i la prevenció d’aquestes.
 • Procurar relacions de col·laboració amb entitats de finalitat comuna.
 • Organitzar activitats i serveis de caire assistencial, social, educatiu, cultural i recreatiu i de previsió per als malalts psicòtics i els seus parents.

Activitats i serveis:

 • Organitzar els serveis d’estudi, programació, informació, assistència tècnica, gestió i altres anàlegs als quals les circumstàncies aconsellin.
 • Promoure i utilitzar els mitjans lícits de publicitat, formació i difusió per donar a conèixer els problemes dels malalts mentals i de les seves famílies.
 • Participar en entitats o organismes públics o privats dedicats a fins similars o que puguin facilitar la realització dels fins de la Federació.
 • Estimular les relacions entre les associacions federades.
 • Canalitzar l’autoajuda entre els associats.
 • Valer-se de qualsevol altre mitjà lícit que serveixi per a la consecució dels seus fins. 
Direcció postal
C/ Rosa, 3
07003 Palma
Telèfon
971 72 78 42
Fax
971 71 40 17
Informació no disponible
Informació no disponible

Horari d'atenció

Dilluns, dimecres i divendres de les 9 h. a les 13 h

Socis

L'associació compta actualment amb 783 socis