Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació de Familiars de Persones amb Malaltia Mental de Menorca (AFEM)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1992.

Objectius de l’associació:

 • La protecció dels malalts residents a Menorca, així com la defensa, la promoció i el desenvolupament dels seus drets.
 • L’estudi de la seva situació o l’assessorament dels seus familiars, i donar suport a l’esforç d’aquests en ordre a la millor solució dels problemes que puguin patir els malalts mentals i els seus familiars.
 • Sensibilitzar les autoritats públiques, les diferents organitzacions socials i la societat en general vers la problemàtica i les necessitats dels malalts mentals.
 • Promoure i col·laborar en la promoció de centres de recuperació, residències de mitja i llarga estada, pisos tutelars i assistits, creació de clubs d’oci, etc.

Activitats i serveis:

 • Oficines a Ciutadella i Maó per atendre les famílies i els malalts mentals.
 • Tallers psicopedagògics per crear grups d’ajuda mútua per ales famílies.
 • Donar suport als centres de dia del Consell Insular.
 • Pis tutelat per a malalts mentals crònics, propietat de l’Associació.
 • Promoció de voluntariat.
 • Donar suport al club d’oci, i col·laborar en les seves activitats, organització de viatges, excursions, festes, etc.
 • Participació a totes les activitats promogudes per l’Administració per tal de donar a conèixer la malaltia mental, participació a taules rodones, cursets, jornades autonòmiques i nacionals, etc.
Direcció postal
C/ San Fernando, 30, baixos
07702 Maó 
Telèfon
971 35 13 28
Mòbil
639 67 69 01
Informació no disponible
Correu electrònic
asociacionafemmenorca@yahoo.es
Informació no disponible
Horari d'atenció
De dilluns a divendres de les 10 h. a les 13 h. 
Socis
L'associació compta actualment amb 196 socis