Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació de Disminuïts Psíquics de Mallorca (ASPROM)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1986.

Objectius de l’associació:

 • Representar els discapacitats físics davant els organismes i administracions públiques.
 • Sensibilitzar la societat per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques.
 • Donar suport, educació, formació, assistència i la incorporació i la integració plena de les persones amb discapacitat física a la societat.

Activitats i serveis:

 • Assessorament, informació i gestió en qüestions d’habitatges, llocs de treball, educació i oci.
 • Assessorament jurídic.
 • Orientació a l’adaptació de l’habitatge i suport tècnics de mobilitat i adaptació per a la vida diària.
 • Biblioteca i documentació.
 • Organització d’activitats culturals, educatives, ocupacionals.
 • Circular informativa per als socis.
 • Accesibilitat i ajudes tècniques.
 • Oci i temps lliure.
 • Relacions institucionals.
 • Vivenda tutelada.
 • Formació i ocupació. 
Direcció postal
C/ Pascual Ribot, 6, baixos
07011 Palma
Telèfon
971 28 90 52 
Informació no disponible
Correu electrònic
asprom@asprom.net
Web
www.asprom.net
Horari d'atenció
De dilluns a divendres de les 9 h. a les 14 h.
De dilluns a dijous de les 16 h. a les 20 h
Socis
L'associació compta actualment amb 420 socis.