Torna

Guia d'Associacions de Salut

DIME. Associació de Cures Pal·liatives

 

Història de l’associació:

 • Les cures pal·liatives, sorgeixen en els anys 70 a Anglaterra lligades al moviments “hospice” i promovem l’atenció professional i humanitzada per cobrir les necessitats de les persones quan s’han esgotat els tractaments amb intenció curativa i s’enfronten amb el procés de morir.
 • A Espanya, apareixen els primers programes de cures pal·liatives a finals de la dècada dels vuitanta i a Mallorca, com iniciativa d’alguns oncòlegs de l’Hospital Son Dureta, comença a funcionar l’any 1993 la primera unitat a la Clínica Verge de la Salut, i mes tard l’any 1994 a l’Hospital de la Creu Roja, on s’atenen també malalts no oncoflògics i VIH-SIDA en situació avançada. El programa de l’Hospital Verge de la Salut es va completar amb l’aportació d’equips d’atenció domiciliària per part de la AECC (1993), i més endavant amb els ESAD per part d’atenció primària.
 • L’any 2002, i en el context de la reconversió del Hospitals de Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) que passen d’Hospitals d’Aguts a Hospitals Sociosanitaris, se inaugura la primera Unitat de Cures Pal·liatives a l’Hospital Juan March i l’any següent (2003) una segona a l’Hospital General.
 • Els voluntaris foren integrats des de el començament dins l’equip multidisciplinari, que és un dels principis bàsics del model organitzatiu de les UCP. La AECC (Asociación Española contra el Cáncer) es feu càrrec de la formació dels primers voluntaris. L’any 2005, els voluntaris es foren integrant en la associació ARA. El gener de 2007, els 33 voluntaris, que estaven treballant en les dues UCP, decidiren formar la seva pròpia associació per desenvolupar els 2 objectius que els pareixien prioritaris i que són: promoure el desenvolupament del voluntariat mitjançant una formació adaptada a les necessitats reals de les UCP i la divulgació de les CP coma dret fonamental de tot malalt.

Objectius de l'associació:

 • DIME, la nostra associació de Voluntaris de Cures Pal·liatives de les Illes Balears, neix com a fruit de la experiència de més de 10 anys fent companyia a pacients i als seus familiars en el darrer graó de la malaltia terminal. És una associació sense ànim de guany, formada únicament per i amb voluntaris i ens dediquem exclusivament a les Cures Pal·liatives.
 • DIME, es fonamenta amb els valors de solidaritat, fraternitat, competència i compromís enfront a la vulnerabilitat, dependència i sofriment de les persones, malalts, familiars i amics davant el procés de morir.


Activitats i serveis:

 • Intervenció amb el malalt.
       - Acompanyament, fomentant la seva autonomia i la seva vàlua personal a través del reforç positiu, mostrant-li una resposta empàtica i comprensiva, escoltant-lo sense jutjar, permetent el desfogament i que pugui mostrar les seves pors, transmetent serenitat.
       - Entreteniment, distraient al malalt amb jocs, passejos.
 • Intervenció amb la família.
       - Acompanyar i distreure a la família, ajudant-los a desfogar-se i a expressar sobre les seves emocions o preocupacions, permetent el plor, la confidència i facilitant el descans de familiars i amics.
 • Col·laboració amb els professionals sanitaris.
       - Els nostres voluntaris treballen amb estreta col·laboració amb l’equip mèdic sanitari de les Unitats de Cures Pal·liatives. Les psicòlogues de les Unitats asseguren la coordinació de les seves intervencions, transmetent les informacions necessàries a la seva feina i les actuacions esperades.
       - Actuar de pont entre el malalt-familía i els professionals sanitaris en el cas de detectar determinades necessitats en ells, treballant de forma coordinada amb el equip, tractant de no entorpir la cura als malalts ni de les seves famílies.
 • La associació vol desenvolupar en col·laboració amb els equips de les Unitats de Cures Pal·liatives i amb l’Administració el projectes següents:
       - Formació continuada, garantia de qualitat i estabilitat del voluntariat.
       - Formació de nous voluntaris per atendre a les necessitats actuals i futures de les Unitats.
       - Divulgació del concepte i realitat de les Cures Pal·liatives.
       - Investigació sobre l’eficiència i impacte del voluntariat.
Direcció postal
C/ Francesc de Borja Moll, 10 ent. B
07003 Palma de Mallorca
Informació no disponible
Mòbil
628 78 11 80
Informació no disponible
Correu electrònic
avcpib@hotmail.com
Web
www.cuentaconnosotros.es
Informació no disponible
Socis
L'Associació compta actualment amb 50 socis