Torna

Guia d'Associacions de Salut

Defensors d'Eivissa i Formentera de la Salut Mental (DEFORSAM)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 2003.

Objectius de l’associació:

 • Fomentar la rehabilitació psicosocial i la integració laboral de les persones amb malaltia mental crònica, i oferir suport per a la recuperació de la seva màxima autonomia personal i social.
 • Promoure la rehabilitació i la integració laboral.
 • Donar suport a la recuperació de l’oci i temps lliure.
 • Fomentar les trobades entre les famílies.
 • Promoure canvis en les actituds socials.
 • Col·laborar amb entitats públiques i privades per aconseguir objectius comuns en la recuperació integral de les persones amb malaltia mental.
 • Proporcionar treball remunerat a persones amb malaltia mental crònica igual o superior al 33%.

Activitats i serveis:

 • Servei d’atenció, informació, orientació i assessorament.
 • Formació per a la preinserció sociolaboral i suport a la inserció.
 • Oci i temps lliure.
 • Projecte de famílies.
 • Projecte solidari. 
Direcció postal
C/ Av. Isidoro Macabich, 20 bis
Edif. Olimpo, 3r, 3ª
07800 Eivissa

Telèfon
971 31 62 34

Mòbil
676 01 35 43

Fax
971 31 73 64
Correu electrònic
deforsam@yahoo.es
Informació no disponible
Horari d'atenció
De les 9 h. a les 21 h
Socis
L'associació compta actualment amb 85 socis