Torna

Guia d'Associacions de Salut

Creu Roja Joventut

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1972.

Objectius de l’associació:

Entre els fins de l’associació destaca l’educació preventiva de la salut i la protecció de la vida, el foment de la pau i l’amistat entre els pobles del món, i la defensa i protecció del medi ambient. Els objectius de l’àrea de promoció i educació per a la salut son:

 • Aprendre a valorar el propi cos com a únic, exclusiu i no reciclable en el sentit que si no el cuidam passa factura.
 • Desenvolupar costums i hàbits saludables en les persones.
 • Modificar actituds i hàbits de comportament, quan aquests siguin insans o perjudicials per a la salut.
 • Assolir que els individus i els grups acceptin la salut com un valor fonamental.
 • Prendre consciència que la salut és el primer indicador de la qualitat de vida, tant en l’àmbit individual com social.
 • Promoure la reflexió en el tractament dels temes.
 • Ser cadascun de nosaltres (els educadors) un bon model d’actituds i comportaments.
 • Afavorir l’accés a la informació i als recursos socials existents.

Activitats i serveis:

Programa d’educació per a la salut: programa de caràcter preventiu dirigit als joves de les illes de 12 a 30 anys. Al programa es treballen 4 mòduls:sexualitat, VIH-SIDA, conducta alimentària (alimentació i nutrició i trastorns de la conducta alimentària) i drogues. En el marc d’aquest Programa es realitzen:

 • Taller educatiu amb joves de diversa procedència, edat, estudis, etc. Però sempre prioritzant aquells que pertanyen a col•lectius vulnerables.
 • Realització del Dia mundial de la lluita contra la sida.
 • Sex Món: servei gratuït d’orientació i informació sexual per a joves.
 • Campanyes diverses com a H2.0 (projecte de prevenció del consum d’alcohol que es va dur a terme a una oficina d’informació itinerant).
 • Projecte de promoció d’hàbits alimentaris saludables a l’àmbit infantil.
Direcció postal
C/ Angel Guimerá, 13 baixos
07004 Palma
Telèfon
971 76 06 94
971 76 00 97  
Fax
971 75 81 91
Correu electrònic
emguise@cruzroja.es
Web
www.cruzroja.es
Horari d'atenció
De dilluns a divendres de les 9 h. a les 14 h.
De dilluns a dijous de les 16.30 h. a les 19.30 h.
Socis
L'associació compta actualment amb 353 voluntaris i voluntàries.