Torna

Guia d'Associacions de Salut

Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat

 

Història de l’associació:

Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat és una entitat d’àmbit autonòmic, sense ànim de lucre i declarada d'utilitat Pública des de l’any 1986.
Es va constituir, oficialment, al 1980 i des dels seus inicis el seu principal objectiu ha estat la normalització del dia a dia dels ciutadans i ciutadanes amb alguna discapacitat.

Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat és una federació d’associacions que representen a persones amb discapacitat física o intel·lectual, a persones amb malalties cròniques i a persones amb diagnòstics de salut mental.
Alhora Coordinadora sempre ha gestionat una àmplia xarxa de serveis socials destinats a aconseguir els seus objectius.

Objectius de l’associació:

 • Defensar l’equiparació d’oportunitats dels ciutadans i ciutadanes amb alguna discapacitat
 • Planificar, coordinar i gestionar accions, reivindicacions i serveis orientats a millorar la qualitat de vida del col·lectiu
 • Promoure i dirigir estudis, programes i investigacions relacionats amb el sector
 • Sensibilitzar a l’opinió pública sobre les qüestions que fan referència al col·lectiu
 • Fomentar la prevenció de discapacitats

Activitats i serveis:

 • Servei d’Atenció i Assessorament a les Associacions Federades
 • Servei d’Atenció i Assessorament General
 • SIAD (Servei d’Integració i Atenció a Persones amb Discapacitat)
 • Centre Ocupacional Àguila
 • Agència de Col·locació:
  • Trànsit (Servei d’inserció laboral de per a persones amb discapacitat)
  • NAU (Servei d’Inserció Laboral de l’IMAS amb reserva de plaça per a persones amb discapacitat intel·lectual)
  • Programa d’inserció laboral INCORPORA de la Caixa

ASSOCIACIONS FEDERADES

Amb seu a MALLORCA: :    

- ABADIP ( Associació Balear de Dèficits Immunes Primaris)
- ABAIMAR (Associació Balear d’infants amb malalties rares)
- ABEA (Associació Balear de la Malaltia d’Andrade )
- ACCAB (Associació Balear de cardiopatíes congènites)
- ACCU Mallorca (Associació de malalts de Chronn i Colitis Ulcerosa)
- AIB LUPUS - Associació Illes Balears de LUPUS
- ALCER Illes Balears (Associació per a la lluita contra les malalties renals)
- AMAHC (Associació Mallorquina d’Hepatitis C)
- ASDICA (Associació de persones amb discapacitat de Calvià)
- Associació Balear de Fibrosi Quística
- Associació Balear de la malaltia de Huntington
- Associació Balear de la malaltia de Parkinson
- Associació Balear de la Síndrome  X-Fràgil
- Associació de Pares  i Amics del Centre Àguila
- Associació per a la salut mental GIRA-SOL
- ES GRIF (Associació de persones amb discapacitat de Sa Pobla)
- HEMOIB- Associació de l’Hemofília i altres Coagulopaties Congènites de les Illes Balears
- REHACER (Associació per a la rehabilitació de persones amb accidents cerebrals de Balears)

Amb seu a MENORCA:     

- AEMIM (Associació d'Esclerosi Múltiple de Menorca)
- AFEM (Associació de Familiars de persones amb problemes de Salut Mental de Menorca)
- ALBA (Associació de Dones afectades pel càncer de mama)
- Associació de Malalts de Parkinson de Menorca
- Coordinadora de Persones amb Discapacitat de Menorca
- Fraternitat Cristiana de malalts i persones amb minusvalidesa de Menorca
- Lliga Reumatològica de Menorca

Amb seu a EIVISSA - FORMENTERA:     

- AEMIF (Associació d'Esclerosi Múltiple d'Eivissa i Formentera)
- APNEEF (Associació de persones amb Necessitats Educatives Especials d’Eivissa i Formentera)
- SPANADIF (Associació de Pares de Nins i Adolescents amb Discapacitat d'Eivissa i  Formentera)
- SA COLOMETA (Associació de Familiars de persones amb Discapacitat de les Pitiüses)

Membres adherits:

- Associació Balear de Salut Mental
- Associació “Solidaritat i Teràpia”
- ATELBA
- Fundació Respiralia
- Plataforma Sociosanitària de les Pitiuses

Direcció
C/ Sor Clara Andreu, 15
07010 Palma

Telèfon
971 49 87 77

 

Fax
971 49 87 78

 

Correu electrònic
coordina@coordinadora.es

 

Web
www.coordinadoradiscapacitat.com
Horari d'atenció
De dilluns a divendres 08:00 a 15:00 hores
I dimecres de 16:00 a 20:00 hores

President
Ramón Salas Tarroja

Socis
35 associacions federades