Torna

Guia d'Associacions de Salut

Coordinadora de Persones amb Discapacitat de Menorca

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1984.

Objectius de l’associació:

 • Crear alternatives integradores i normalitzadores davant les possibles situacions de marginalitat del col·lectiu de persones afectades per discapacitat.
 • Situar l’assistència de les persones afectades per discapacitat de l’illa dins d’una millor planificació per part de les administracions i institucions corresponents.
 • Establir nexes d’interrelació i cohesió amb altres associacions i institucions públiques i privades afins a aquest camp.
 • Consolidar els serveis assistencials oferts des de la Coordinadora de Minusvàlids de Menorca.
 • Protegir i salvaguardar el benestar dels discapacitats quan, per circumstàncies familiars, no se’n puguin fer-se càrrec.
 • Fomentar la sensibilització i la divulgació de la seva problemàtica.
 • Conscienciar per a l’eliminació de totes aquelles barreres (arquitectòniques, de comunicació, d’accés al medi).
 • Establir línies de coordinació amb altres organitzacions, grups i entitats que comparteixin els seus mateixos objectius.
 • Promoure i gestionar activitats de formació.
 • Fomentar la inserció laboral.

Activitats i serveis:

 • Àrea d’Atenció General d’Accesibilitat:
       - Serveis d’orientació i assessorament (usuari, familiars i professionals).
       - Comissió d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
 • Àrea Socioassistencial:
       - Centre ocupacional s’Auba.
       - Habitatge assistit.
       - Transport adaptat.
       - Aula d’estimulació multisensorial.
       - Fisioteràpia a les escoletes.
       - Fisioteràpia a majors de 16 anys.
 • Àrea Formació i Inserció Laboral:
       - Programa d’inserció laboral.
       - Inserció sociolaboral a l’empresa ordinària (ILSA).
       - Centre especial de treball, Lligall, SL (arts gràfiques i jardineria).
 • Àrea d’Oci i Temps Lliure:
       - Programa d’autonomia jove.
       - Escola d’estiu.  
Direcció postal
Ciudadella
C/ Av. Palma de Mallorca, 1a, baixos
07760 Ciutadella
Maó
C/ De Ciutadella, 67
07701 Maó
Telèfon
971 48 14 47
971 35 31 30
Fax
971 48 42 79
971 35 44 81
Correu electrònic
entitats.fundacio@gmail.com
Web
Informació no disponible
Informació no disponible
Socis
L'associació compta actualment amb 305 socis