Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació de Cardiopaties Congènites de Balears (ACCAB)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1995.

Objectius de l’associació:

 • Donar suport a les famílies afectades de cardiopatia congènita perquè aquestes puguin ampliar els seus recursos i potencialitats i millorar així la qualitat de vida dels seus fills.
 • Fomentar i potenciar la investigació i la prevenció de la malaltia, divulgar tota aquella documentació existent i col·laborar amb l’Administració pública i amb el sistema sociosanitari.
 • Sensibilització i conscienciació social sobre la problemàtica de les cardiopaties congènites.
 • Atenció sanitària i psicològica adequada i qualificada per a l’atenció dels afectats i dels seus familiars (psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes) i fomentar la col·laboració amb els serveis sociosanitaris relacionats amb la malaltia.
 • Suport en l’atenció escolar normalitzada, informar els professionals i famílies (Guia nin amb una cardiopatia a l’aula  www.weib.caib.es)
 • Promoure totes aquelles actuacions dirigides a la millora de la qualitat de vida del afectats.

Activitats i serveis:

 • Pis d’acollida per a les famílies desplaçades que necessiten anar a Madrid i Barcelona (gestionat per l’associació ASAC).
 • Guia de consells per als pares.
 • Guia de cures de les dents.
 • Guia “Nin amb una cardiopatia en l’aula”.
 • www.menudoscorazones.org.
 • Oci i temps lliure.
 • Trobades amb pares i nins cardiòpates.
Direcció postal
C/ Sor Clara Andreu, 15 Bajos
07010 Palma
Telèfon
971 49 87 77
Mòbil
607 21 58 50
Informació no dispnible
Correu electrònic
accab@ono.com
Web
www.menudoscorazones.org
Horari d'atenció
Dimarts de les 20 h. a les 22 h. 
Socis
L'associació compta actualment amb 47 socis