Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació per a la salut mental dels infants i joves de les Illes Balears (IMMENSAMENT)

Història de l'associació:

L’associació neix impulsada per IBSMIA, després de detectar la solitud amb què es troben moltes famílies per poder ajudar als seus fills amb problemes de salut mental, la necessitat de disposar de més recursos i l’escàs suport amb que compten.

A partir de juny del 2016 un bon grup de mares i pares i alguns professionals i amics s’il•lusionen en el projecte i veuen l’oportunitat d’unir-se i treballar conjuntament. Es mantenen vàries reunions, amb molta participació de familiars, i per setembre queda constituïda l’associació.

Amb data 12 de desembre de 2016 està inscrita amb el n. 311000009626 al Registre d’Associacions de la CAIB.

Objectius:

 • Prevenció, promoció i defensa de la salut mental, especialment dels infants i joves.
 • Garantir que tots els infants i joves de les Illes Balears amb problemes de salut mental disposin i puguin accedir a serveis específics de qualitat per poder tractar el seu trastorn.
 • Garantir, també, que puguin comptar amb els suports necessaris -a tots els àmbits de la seva vida, principalment família, escola, salut, oci, formació i inserció laboral, vida autònoma-, perquè puguin viure en una comunitat inclusiva que entén i dóna suport a les seves dificultats.
 • Vetllar i procurar una bona qualitat de vida per a les persones amb problemes de salut mental, les seves famílies i cuidadors principals.

Activitats i serveis:

L’associació té previst als estatuts desenvolupar els següents tipus d’activitats:

 • Orientació i informació a les famílies sobre els diferents recursos de salut mental infantil i juvenil de les Illes Balears.
 • Acompanyament i seguiment en el procés d’atenció a la persona, abans, durant i després del diagnòstic.
 • Acompanyament i orientació dels joves en el trànsit a la vida adulta.
 • Promoure la creació i gestió d’un centre de dia.
 • Realització de tallers de competències per a la vida i habilitats socials.
 • Orientació professional i suport a la inserció laboral.
 • Servei d’oci i temps lliure.
 • Formació als pares i cuidadors perquè puguin desenvolupar les habilitats necessàries per atendre els seus fills i intercedir eficaçment per a ells.
 • Formació i orientació a germans i altres familiars propers.
 • Ajuda mútua (GAM) entre els familiars per tal de donar-se suport entre els membres i propiciar també canvis personals i socials.
 • Servei de respir familiar.
 • Promoció de serveis de salut mental de qualitat adequats a les necessitats dels infants i joves, i de les seves famílies.
 • Detecció a temps i prevenció de totes aquelles manifestacions que posin en risc la salut mental dels infants i adolescents.
 • Accions formatives dirigides a voluntaris i professionals de salut, justícia, serveis socials, educació, serveis assistencials i d’oci per millorar l’atenció i implicar-los en la detecció i prevenció.
 • Participació en els òrgans de planificació de l’atenció a la salut mental, tant a nivell de serveis com a nivell de planificació estratègica.
 • Advocar perquè a l’escola, institut, universitat o altres centres formatius disposin dels suports i les adaptacions necessàries per poder participar en el procés educatiu amb igualtat d’oportunitats.
 • Foment i creació de ponts per una adequada coordinació i treball en xarxa entre tots els implicats, perquè tots anem en la mateixa direcció: família, sanitat, educació, benestar social, justícia...
 • Participació en la creació i gestió de programes d’atenció a la infància i adolescència en diferents àmbits.
 • Accions dirigides a la societat en general perquè que es visualitzin les necessitats dels infants i joves amb problemes de salut mental.
 • Sensibilització de la població per eliminar l’estigma i les barreres associades amb els trastorns mentals dels infants i adolescents, i de la salut mental en general.
 • Identificació i abordatge de les principals barreres i escletxes dels serveis.
 • Suport als infants i joves amb trastorns mentals “rars”, i a les seves famílies, perquè puguin ésser orientats i tractats per especialistes.
 • I totes aquelles activitats que puguin servir per a la promoció i defensa de la salut mental dels infants i joves de les Illes Balears i de les seves famílies
Direcció postal
Pendent de local. Les activitats que hem organitzat fins ara s’han realitzat a dependències de l’Hospital de Son Espases

Telèfon
659 09 83 79

Fax
Informació no disponible

Correu electrònic
immensament@gmail.com

Web
www.immensament.org
facebook.gif

Facebook
www.facebook.com/IMMENSAMENT

Twitter
www.twitter.com/immensament

Horari d'atenció
Segons activitats programades

Presidenta
Isabel Mª Cruces Sánchez

Socis
30