Torna

Guia d'Associacions de Salut

Alcohòlics Anònims

Història de l’associació:

  • L'associació va ser constituïda a l’any 1935.

Objectius de l’associació:

  • Alcohòlics anònims està disponible per a qualsevol persona que tengui problemes amb l'alcohol.
  • La comunitat d'AA no és professional. El seu fi primordial és ajudar a la recuperació personal i sobrietat continuada dels alcohòlics que cerquen ajuda. La metodologia està basada en l'habilitat dels alcohòlics en procés de recuperació per donar suport als que vulguin deixar de beure.
  • Realitzar reunions d'informació per a explicar el programa de recuperació que ofereix AA anomenat "Trabajo del Paso doce".
  • Reunir-se informalment amb líders de sindicats, supervisors administratius i directors mèdics, així com amb personal per convenir les formes en què AA pugui cooperar.
  • Dur a terme les reunions d'AA a aquells empleats alcohòlics que desitgin rebre ajuda.

Activitats i serveis:

  • La unitat bàsica d'AA és el grup local (del barri o la ciutat).
  • Cada grup celebra regularment reunions en les quals els membres relaten mútuament les seves experiències, generalment relacionades amb el programa de "Doce Pasos".
  • Ajuda amb les publicacions d'AA.

 

Direcció postal
Oficina Central de Servicios
Apartado de Correos 1873
07080 Palma de Mallorca
Mòbil
616 08 88 83
Correu electrònic
aa.baleares@gmail.com
Web
www.alcoholicos-anonimos.org
Horari d'atenció
Continuada 
Socis
Indeterminat