Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació d'Ajuda al Malalt oncològic de Balears (ADAMOB)

 
Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 2002.

Objectius de l’associació:

 • Minimitzar, en tot el que sigui possible, el dur tràngol d’enfrontar-se a una malaltia com el càncer.
 • Millorar la qualitat de vida dels malalts oncològics residents a les Illes Balears, majors de 18 anys, i de les seves famílies.
 • Oferir un pis d’acollida a les persones desplaçades de Menorca, Eivissa, Formentera i la part forana de l’illa de Mallorca .
 • Proporcionar suport psicològic al pacient i a la seva família.
 • Subministrar acompanyament hospitalari a aquelles persones de més edat que, per les seves característiques familiars, han d’afrontar el tractament sense companyia.
 • Ser el nexe de unió entre les famílies y el personal mèdic i sanitari, si així és requerit.
 • Facilitar l’accés a les famílies més necessitades i desfavorides a ajudes de tipus econòmic i social que ofereix el sistema sociosanitari de la nostra comunitat.
 • Promoure actuacions dirigides a la realització d’activitats i els objectius de l’associació.
 • Minimitzar els efectes dels ingressos, sempre que sigui possible.
 • Optimitzar els recursos sociosanitaris de la nostra comunitat.

Activitats i serveis:

 • Els programes que proposa ADAMOB estaran dirigits a destinataris afectats, majors de 18 anys, i destinataris indirectes, els que assisteixen el malalt i la seva família.
 • Pis d’acollida.
 • Ajuda psicològica, detecció de necessitats, avaluació i diseny del Pla d’intervenció. Sessions d’intervenció i seguiment. Entrevistes amb familiars, personal mèdic i assistencial.
 • Suport social i presentació del programa. Detecció de necessitats. Contactes i entrevistes amb assistents socials. Recerca i lliurament d’informació al pacient i/o familiars.
 • Acompanyament hospitalari i presentació del programa. Detecció de necessitats. Contacte amb voluntaris. Inici del programa i entrevistes de seguiment amb els voluntaris.
Direcció postal
C/ Veneçuela,1, baixos
07014 Palma 
Telèfon
971 73 34 73 
Informació no disponible
Correu electrònic
adamob@telefonica.net
 Informació no disponible
Horari d'atenció
De les 9 h. a les 13 h.
i de les 15 h. a les 19 h.
Socis
L'associació compta actualment amb 51 socis.