Torna

Guia d'Associacions de Salut

ARA, acompanyament al final de la vida (Friends of the hospices)

 

Història de l’associació:

  • L'associació va ser constituïda a l’any 1998.

Objectius de l’associació:

  • L’objectiu d’interès general és de caràcter sanitari, d’assistència social, de defensa dels drets dels pacients i dels seus familiars. Els fins estatutaris de l’associació estan destinats, de manera específica, a l’àmbit de les unitats de Cures Pal·liatives dels centres sociosanitaris establerts a la comunitat autònoma de les Illes Balears i determina que les persones beneficiades siguin malalts terminal que, juntament amb els seus familiars i amics, sofreixen en el trànsit fins a la mort.

Activitats i serveis:

  • Dotació de mitjans materials destinats a les unitats de Cures Pal·liatives.
  • La formació del personal multidisciplinar que atén els pacients i els familiars que es beneficien de les cures pal·liatives.
  • La formació del voluntariat que, juntament amb el personal sanitari, atén els malalts a les unitats de Cures Pal·liatives.
  • La divulgació de les cures pal·liatives a tots els nivells de la societat balear (inclòs entre el personal sanitari), perquè les persones que resideixen a les Illes Balears tinguin coneixement dels grans beneficis que comporta per als malalts terminals el seu tractament en l’àmbit de les cures pal·liatives (unitats de Pal3Liatius del HJM i HG, així com a través de l’ESAD i, en conseqüència, puguin oferir, exigir i obtenir un tracte humanitzat al final de la seva vida.
  • Col·laborar amb l’Administració per beneficiar el major nombre de persones.
Direcció postal
C/ Guillermo Galmés, 3B
07004 Palma
Telèfon
971 71 24 57

Fax

Informació no disponible

Correu electrònic
amicscp@tiscali.es

Web
http://www.associacioara.com

Horari d'atenció
Dilluns, dimarts i dimecres de les 9 h. a les 13h.
Socis
l'associació compta actualment amb 486 socis.