Torna

Ajut Social per a demandants d'ocupació

Què puc fer si crec que tinc dret a l’Ajut Social però NO aparec a la llista publicada?

En cas que no aparegueu a les llistes i considereu que reuniu els requisits descrits a l’apartat Qui és beneficiari de l’Ajut Social?, vos podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic ajutsocial@caib.es , o bé telefonant al número de telèfon 012.