Torna

Ajut Social per a demandants d'ocupació

desc_C_AF_SOC_ESP_COL_(3).png

L'ajut social a la protecció per desocupació té per objecte la protecció de les persones treballadores demandants d'ocupació que són perceptores de prestacions o subsidis econòmics per desocupació, a fi d'atenuar els problemes derivats de l'augment del seu cost de vida.