Torna

Ajut Social per a demandants d'ocupació

Beneficiaris

Per raó de protecció de dades, ha de introduir les posicions 4,5,6 i 7 del DNI/NIE. (per exemple: si el seu dni és 12345678X, ha d'introduir 4567). El sistema li retornarà les inicials del primer llinatge, seguida de la inicial del segon llinatge i del nom (si té nom compost, li retornarà només la primera inicial) d'aquelles persones que tenen el mateixos dígits que voste en el seu dni. Trii l'opció que es correspon a les seves inicials i li apareixerà l'import que li correspon en concepte d'Ajuts Social.

Resolució del boib

Por razón de protección de datos, debe introducir las posiciones 4,5,6 y 7 del DNI/NIE. (por ejemplo: si su dni es 12345678X, debe introducir 4567). El sistema le devolverá las iniciales del primer apellido, seguida del segundo apellido y de su nombre (si tiene un nombre compuesto, le devolverá sólo la primera inicial) de aquellas personas que tienen los mismos dígitos que usted en su dni. Elija la opción que se corresponde a sus iniciales y le aparecerá el importe que le corresponde en concepto de Ayudas Sociales.

Resolución del boib

S`han trobat un total 104870 Beneficiaris. Mostrats del 1 al 40.

 • 04/02/2023
  0000 [Inicials de llinatges i nom: SBC]
 • 04/02/2023
  0000 [Inicials de llinatges i nom: GRC]
 • 04/02/2023
  0000 [Inicials de llinatges i nom: ALM]
 • 04/02/2023
  0000 [Inicials de llinatges i nom: FAA]
 • 04/02/2023
  0000 [Inicials de llinatges i nom: MVJ]
 • 04/02/2023
  0000 [Inicials de llinatges i nom: CFM]
 • 04/02/2023
  0000 [Inicials de llinatges i nom: PSÁ]
 • 04/02/2023
  0001 [Inicials de llinatges i nom: MGR]
 • 04/02/2023
  0001 [Inicials de llinatges i nom: ARI]
 • 04/02/2023
  0001 [Inicials de llinatges i nom: FRN]
 • 04/02/2023
  0001 [Inicials de llinatges i nom: SSC]
 • 04/02/2023
  0001 [Inicials de llinatges i nom: OAM]
 • 04/02/2023
  0001 [Inicials de llinatges i nom: BMM]
 • 04/02/2023
  0001 [Inicials de llinatges i nom: GRL]
 • 04/02/2023
  0001 [Inicials de llinatges i nom: RPS]
 • 04/02/2023
  0001 [Inicials de llinatges i nom: CCO]
 • 04/02/2023
  0002 [Inicials de llinatges i nom: HGC]
 • 04/02/2023
  0002 [Inicials de llinatges i nom: BGJ]
 • 04/02/2023
  0002 [Inicials de llinatges i nom: SVE]
 • 04/02/2023
  0002 [Inicials de llinatges i nom: GBA]
 • 04/02/2023
  0002 [Inicials de llinatges i nom: RMP]
 • 04/02/2023
  0002 [Inicials de llinatges i nom: PPA]
 • 04/02/2023
  0002 [Inicials de llinatges i nom: GBJ]
 • 04/02/2023
  0002 [Inicials de llinatges i nom: FSY]
 • 04/02/2023
  0002 [Inicials de llinatges i nom: SA]
 • 04/02/2023
  0002 [Inicials de llinatges i nom: HJ]
 • 04/02/2023
  0002 [Inicials de llinatges i nom: CMJ]
 • 04/02/2023
  0002 [Inicials de llinatges i nom: SVJ]
 • 04/02/2023
  0003 [Inicials de llinatges i nom: GPJ]
 • 04/02/2023
  0003 [Inicials de llinatges i nom: PPS]
 • 04/02/2023
  0003 [Inicials de llinatges i nom: MI]
 • 04/02/2023
  0003 [Inicials de llinatges i nom: BMJ]
 • 04/02/2023
  0003 [Inicials de llinatges i nom: BMJ]
 • 04/02/2023
  0003 [Inicials de llinatges i nom: MGP]
 • 04/02/2023
  0003 [Inicials de llinatges i nom: AFA]
 • 04/02/2023
  0003 [Inicials de llinatges i nom: SGJ]
 • 04/02/2023
  0003 [Inicials de llinatges i nom: MOI]
 • 04/02/2023
  0003 [Inicials de llinatges i nom: IFA]
 • 04/02/2023
  0003 [Inicials de llinatges i nom: VCY]
 • 04/02/2023
  0004 [Inicials de llinatges i nom: FSA]