Torna

Ajut Social per a demandants d'ocupació

He de sol·licitar l’Ajut Social?

La persona beneficiària no ha de presentar cap sol·licitud a l’Administració ja que aquesta disposa de la llista de les persones que reuneixen els requisit per ser beneficiàries.