Torna

DGHA - Ajudes al Lloguer

INFORMACIÓ EXPEDIENTS PENDENTS DE LES AJUDES 2021

 

 

La convocatòria d'ajudes per al lloguer 2021 va quedar completament resolta el passat mes de setembre de 2022. Totes les sol·licituds que estaven emplenades degudament i que reunien els requisits es varen abonar.

 

No obstant això, hi ha sol·licituds pendents que no s'han denegat ni aprovat formalment. Això és pel fet que tots aquells expedients que ara com ara no figuren en cap llistat publicat en aquesta mateixa pàgina web —és a dir, que no són ni favorables ni estan denegats— contenen errors o manquen de documentació imprescindible.

 

El Govern treballa per habilitar més recursos econòmics perquè el pressupost inicial es va exhaurir amb la resolució de les sol·licituds favorables. Una vegada habilitat nou crèdit, s'obrirà un nou termini per poder esmenar les sol·licituds. La comunicació d’aquest es farà mitjançant la pàgina web de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, amb la informació del procediment que s’ha de seguir i el termini per esmenar, així com en aquesta mateixa pàgina web.

 

 

2022-10-18_-_boto_-_CAST.png