Torna

Agenda Local 21

Publicacions de l'Oficina AL21

DOCUMENTS TÈCNICS 1 i 2

1. Metodologia

2. Qüestionari

Metodologia del Govern de les Illes Balears per a la realització d'Agendes Locals 21, a municipis de les Illes Balears. (Any 2002)

DT1 (en castellà)PDF

 

DOCUMENTS TÈCNICS 3 i 4

3. Manual per a l'aplicació d'Indicadors de l'Agenda Local 21

4. Normativa ambiental

DT3-4 (en castellà) PDF

 

II CONGRÉS INTERNACIONAL DE MESURA I MODELITZACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT (TERRASSA 2009)

 

PDF La medició de la sostenibilitat per part de l'administració i el marc legal d'aplicació. Correccions al sistema de medició dels indicadors clau (IC) de les Agendes Locals 21 de les Illes Balears.

 

PDF Guia per fer efectius els compromisos d'Aalborg. Un mètode en cinc etapes (2009) 

 

 

DOCUMENT TÈCNIC 6

6. Resultats i tendències dels indicadors clau de sostenibilitat d'Agenda Local 21 dels municipis de les Illes Balears (2001-2008). 

DT-6 (en català) PDF

  

                                  

PDFButlletí CONJUNTURA ECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Març 2011. (Monografia Agenda Local 21)