Torna

Agenda Local 21

 

Declaració de Rio 92

La Cimera de la Terra 1992, oficialment Conferència del les Nacions Unides sobre el medi ambient i el desenvolupament, va tenir lloc a Rio de Janeiro al Brasil del 3 al 14 de juny de 1992. Va reunir 110 caps d'estat i de govern de 178 països, els quals van debatre durant catorze dies sobre la problemàtica ambiental global i van establir el desenvolupament sostenible com un dels principals reptes que han d'afrontar els governs i les societats d'arreu del planeta.

PDFDeclaració de Rio 92 

 

 

Programa 21

 

D’aquesta cimera sorgiren diversos documents, un dels quatre documents bàsics declarats fou el Programa 21, un programa d'acció a nivell internacional que hauria de permetre assolir el desenvolupament sostenible, en la seva triple vessant econòmica, social i ambiental.


La influència del document del Programa 21  en l'impuls de les Agendes 21 Locals és particularment rellevant. La importància de la contribució del món local al desenvolupament sostenible està reconeguda en el capítol 28 del document aprovat a Rio de Janeiro, el qual estableix l'Agenda 21 Local com un dels instruments bàsics que han de desenvolupar les comunitats locals -amb una àmplia participació dels seus ciutadans i dels sectors econòmics i socials- per encaminar-se cap a aquest ideal de desenvolupament.

 

imatge Programa 21