Torna

Agenda Local 21

Jornada Tècnica Ambiental per a Administracions Locals. 23 de març de 2012.

Per tal de visualitzar millor la tramitació de la documentació relativa al procés d'implantació de l'Agenda Local a les Illes Balears, es mostra aquí l'esquema presentat en març de 2012 per la directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears, Sra. Neus Lliteras.

  

inscripció

 

 seguiment

 

  

PDF Esquema tramitació documentació Agenda Local 21.