Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 17. Enfortir els mitjans d'implementació i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:


Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 17 són:

66 Les Illes Balears es comprometen amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides per a l’any 2030

68 Reclamar finançament al govern de l’Estat per a la transició energètica de les Illes Balears

85 Negociar amb la resta de CCAA i l'Estat el nou sistema de finançament per contribuir a millorar els recursos de les Illes Balears. Ppi. ordinalitat. Condonació del deute

86DGP Fer feina per desenvolupar el REB, incorporar el nou eix fiscal i desplegar inversions de l’Estat via convenis: mobilitat, infraestructures hídriques d'energia

92 Reclamar a l’Estat la revisió dels aspectes més lesius de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària (Llei Orgànica 2/2012)

desc_PRI.jpgPacte de Reactivació:


Les mesures alineades del Pacte de Reactivació amb l'ODS 17 són:

131 Seguiment del Pacte per a la Reactivació i la Diversificació Econòmica i Social de les Illes Balears