Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendeixin comptes

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:

Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 16 són: 

153: Aprovar una nova Llei de Consells, que els donarà els instruments per exercir les seves competències en col·laboració amb el Govern

159: Impulsar que la Ràdio Televisió Pública de les Illes sigui un referent d’informació i entreteniment, potenciant la vessant pública de l’ens

desc_PRI.jpgPacte de Reactivació:

Les mesures alineades del Pacte de Reactivació amb l'ODS 16 són:

126: Flexibilització i agilització de les subvencions del Govern, els consells i els ajuntaments

129: Impuls de la Llei de consells insulars

130: Compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)