Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 15. Protegir, restablir i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:

Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 15 són: 

73: Reforçar la protecció del territori amb més parcs naturals, l’ampliació del Parc de s’Albufera i continuar l’ampliació del Parc de Llevant

84: Elaborar una llei d’agents de medi ambient i reforçar la disciplina ambiental

desc_PRI.jpgPacte de Reactivació:

Les mesures alineades del Pacte de Reactivació amb l'ODS 15 són: 

87: Programa de millora de la gestió dels espais naturals i forestals

88: Reforç de la protecció del territori i ampliació de parcs naturals

desc_Normativa.pngNormativa:

Llei 2/2017, de 27 de juny, declaració del Parc Natural marítim terrestre és Trenc-Salobrar de Campos

desc_Plans i programes.pngPlans i Programes Estratègics:

Pla Forestal de les Illes Balears 2015-2035

Pla estratègic de la Ramaderia 2020-2023