Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 14. Conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:

Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 14 són: 

83: Continuar amb la protecció de la posidònia oceànica, la seva cartografia i les campanyes de vigilància de fondeigs

74b: Defensar el manteniment de la gestió del Parc Nacional de Cabrera

135: Obrir negociacions amb l’Estat per establir mecanismes que afavoreixin major sostenibilitat en l’arribada de creuers

desc_PRI.jpgPacte de Reactivació:

Les mesures alineades del Pacte de Reactivació amb l'ODS 14 són: 

91: Activació de noves mesures per fer front a l’oferta nàutica il·legal

desc_Normativa.pngNormativa:

Proposició de Llei sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals
Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidònia oceànica a les Illes Balears