Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:

Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 13 són: 

60: Promoure la mobilitat col·lectiva de persones treballadores, implicant les empreses en els plans de gestió de la mobilitat

82b: Crear una zona de control d'emissions per millorar la qualitat de l'aire i limitar emissions dels vaixells (protecció mar balear, prohibir prospeccions)

90: Implementar progressivament una fiscalitat verda, per potenciar la lluita contra el canvi climàtic i afavorir la reducció d’emissions contaminants

173: Augmentar de forma gradual la implantació dels sistemes de teletreball

desc_PRI.jpgPacte de Reactivació:

Les mesures alineades del Pacte de Reactivació amb l'ODS 13 són:

82: Creació de l’Observatori Balear de la Petjada de Carboni

desc_Normativa.pngNormativa:

Llei 7/2019, de 8 de febrer, per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera
Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears
Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears

Decret llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears

desc_Plans i programes.pngPlans i Programes Estratègics:

Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears

Pla de Mitigació Canvi Climàtic 2013-2020 (secció atmosfera)

desc_premsa logo.pngNotícies

Nou decret llei turístic

Les Illes Balears seran la 1ª Comunitat a celebrar una assemblea ciutadana pel clima