Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:

Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 12 són: 

128: Elaborar una llei que reguli l'oferta turística lligada als excessos i al consum d'alcohol, incloent el tot inclòs.

146: Impulsar la innovació i modernització del petit i mitjà comerç, el tradicional i l'emblemàtic, establir línies específiques de finançament

149: Crear l'Agència de Consum de les Illes Balears i aprovar una nova Llei de consum adaptada a les noves directives europees en matèria de protecció dels consumidors

desc_PRI.jpgPacte de Reactivació:

Les mesures alineades del Pacte de Reactivació amb l'ODS 12 són: 

32: Pla de xoc per enfortir el sector agrari, pesquer i agroalimentari

34: Línia de suport a la promoció del producte local en el mercat interior

35: Campanya de promoció de producte local

36: Estímul del comerç electrònic de proximitat a les Illes Balears

67: Creació del mapa virtual de comerç de proximitat amb venda en línia

72: Anàlisi del calendari comercial

96: Realçament de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera com a destinacions turístiques excel·lents i segures

desc_Normativa.pngNormativa:

Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears
Llei 4/2019, de 31 de gener, de microcooperatives de les Illes Balears