Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 10. Reduir la desigualtat en els països i entre ells

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:

Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 10 són: 

183: Incorporar la perspectiva LGTBI de forma transversal en tot l'àmbit públic

184: Aprovar normativa per lluitar contra la violència gènere que es produeix contra les persones trans* abans que hagin pogut realitzar canvi de sexe

desc_Normativa.pngNormativa:

Llei 8/2016, de 30 de maig, per a garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per a erradicar la LGTBI fòbia

desc_Plans i programes.pngPlans i Programes Estratègics:

Plans de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics

Pla director de l’economia social 2018-2022

IV Pla Director de la Cooperació Balear 2020-2023

Pla d'igualtat a l'àmbit laboral de les Illes Balears 2022-2025