Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:

Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 9 són: 

102: Seguir incrementant la inversió pública i privada en I+D. Impulsar programes d' innovació i fomentar la creació de clústers amb la UIB

103: Executar programa d’atracció d’empreses que aportin valor afegit i siguin socialment responsables per arrelar. Internacionalització.

106: Impulsar projectes industrials estratègics per desenvolupar sectors clau per a aquesta terra com el de les energies renovables, tradicionals o nàutics.

107: Establir línies de suport a la renovació i adquisició d’equipaments industrials en consonància amb les noves tecnologies existents.

108 Aplicar noves mesures de suport als nostres autònoms reforçant el pla d’autoocupació i generant línies de finançament i avals.

111: Potenciar el coneixement com la millor eina per desenvolupar l’economia de les Illes i garantir més oportunitats als ciutadans i ciutadanes.

112: Aprovar una llei de ciència que millori les estructures legals per desenvolupar activitats de recerca i elevar progressivament la inversió.

114: Fomentar polítiques de recerca i innovació i impulsarem la creació del pol marí.

115: Potenciar polítiques de captació i retenció de talent investigador, desenvolupant el decret de carrera investigadora (sanitari i altres sectors).

117: Impulsar un augment de les ajudes a la Recerca per fer de les Illes Balears un referent al Mediterrani.

desc_PRI.jpgPacte de Reactivació:

Les mesures alineades del Pacte de Reactivació amb l'ODS 9 són: 

042 Convocatòria de projectes pilot i d’innovació

057 Programes de suport a les empreses instal·lades al ParcBit

063 Promoció i venda directa de producte industrial

066 Desenvolupament de les àrees de promoció econòmica municipal

068 Impuls a la digitalització de les pimes

069 Impuls de la modernització del petit i mitjà comerç

092 Creació del pol d’innovació marí Moll Bit (centre empresarial i incubadora de projectes d’emprenedoria)

097 Projecte pilot de reactivació turística

desc_Plans i programes.pngPlans i Programes Estratègics:

Estratègia RIS3 Balears

Pla d'Indústria de les Illes Balears 2018-2025

Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2018-2022

Pla Director Sectorial de Telecomunicacions 2019