Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:

Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 8 són:  

91: Estudiar la revisió de les finalitats de l’Impost de Turisme Sostenible.

94: Fomentar el diàleg social per millorar la qualitat de la ocupació i la competitivitat d'empreses i professionals

96: Estendre el Pla de Lluita contra la Precarietat al control d'horaris laborals, seguint reforçant la Inspecció Laboral

97: Desenvolupar l'IBASSAL per implantar mesures de reducció de la sinistralitat, reconeixement malalties professionals i prevenció

98: Enfortir les estratègies per fomentar l'ocupació juvenil i combatre l'atur de llarga durada

130: Fomentar que tots els sectors turístics abordin les inversions necessàries per millorar la competitivitat i la qualitat de la seva oferta

158: Millorar la contractació pública a través de la contractació socialment responsable i amb el consens dels agents econòmics i socials.

desc_PRI.jpgPacte de Reactivació:

Les mesures alineades del Pacte de Reactivació amb l'ODS 8 són: 

16: Programa extraordinari de liquiditat via ISBA per a empreses i autònoms

17: Pla d’emergència de reactivació i lluita contra la desocupació

18: Pla d’ajudes urgents de reactivació per als treballadors autònoms

64: Línies d’inversió per a la modernització de l’activitat industrial

103: Accions per a la potenciació de la diferenciació de productes turístics complementaris al de sol i platja

104: Promoció i impuls del turisme social

desc_Normativa.pngNormativa:

Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible

desc_Plans i programes.pngPlans i Programes Estratègics:

Pla Integral de Turisme de les Illes Balears 2015-2025

Pla de Xoc per a l'Ocupació 2020-2021